+48 698 684 190spyra@kancelariarpas.pl

Zarząd majątkiem małoletniego dziecka

Zarząd majątkiem małoletniego dziecka

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Tak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost.

 

Zarząd majątkiem dziecka jest składnikiem władzy rodzicielskiej. Przepisy o zarządzie majątkiem dziecka mają charakter bezwzględnie obowiązujący, wskutek czego rodzice nie mogą tej dziedziny unormować odmiennie w drodze porozumienia. Każde z rodziców, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska i prawo zarządu, jest przedstawicielem ustawowym dziecka i może je reprezentować w sądzie, przed innymi organami państwowymi i wobec osób trzecich. Na zewnątrz każde z rodziców może zatem występować samodzielnie, z czego jednak nie wynika, by w stosunkach zewnętrznych rodzice nie byli zobowiązani zarządzać majątkiem dziecka wspólnie i nie byli obowiązani uzgadniać uprzednio wszystkich decyzji przynajmniej w istotnych sprawach z tego zakresu. W braku porozumienia powinni zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie. Czynności zarządu mogą mieć charakter: 1) czynności faktycznych (rozebranie budynku, zmiana przeznaczenia nieruchomości, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego); 2) czynności prawnych; 3) czynności polegających na reprezentowaniu dziecka przed sądami lub innymi organami.

 

Np. przekazanie działek rolnych w bezpłatne użytkowanie stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.

 

W sytuacji gdy czynności dokonał małoletni, to zatwierdzenie tej czynności przez przedstawiciela ustawowego wymaga także uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego.

 

Czynność prawna dotycząca majątku małoletniego dokonana przez przedstawiciela ustawowego (np. jednego z rodziców) bez uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego jest nieważna i nie może być konwalidowana.

 

(źródła: Kodeks rodzinny i Opiekuńczy, Komentarz do art.101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Ewa Trybulska-Skoczelas, program prawniczy Lex, orzecznictwo w tym uchwała SN z 24 czerwca 1961 r., 1 CO 16/61, LexisNexis nr 315901, OSNCP 1963, nr 9, poz. 187).

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aleja Kasztanowa 3 A lok. 001 - 002

53 -125 Wrocław

Phone: +48 698 684 190

Fax: +48 71 736 63 66