+48 698 684 190spyra@kancelariarpas.pl

„Szybki” rozwód

„Szybki” rozwód

Szybki rozwód, niemożliwe staje się możliwe. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, a na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. To rozwiązanie to innymi słowy oszczędność przede wszystkim czasu, nerwów i stresów które często towarzyszą tego typu zdarzeniom życiowym.

Celem postępowania rozwodowego bez orzekania o winie nie jest wskazanie w sentencji wyroku wszelkich możliwych powodów rozkładu pożycia, lecz jedynie stwierdzenie że rozwód następuje bez orzekania kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W tego rodzaju postępowaniu strony, czyli małżonkowie składają jedynie swoje zgodne oświadczenia podając co do zasady ogólne przyczyny, fakty, które uzasadniają  rozkład pożycia małżeńskiego jak np. niezamieszkiwanie wspólnie z małżonkiem, prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych.

Sąd w tego rodzaju postępowaniu nie rozważa przyczyn rozpadu małżeństwa a ustala fakt jego rozpadu.

Mogą zdarzyć się takie sytuacje życiowe, w których żadnemu z małżonków nie można będzie przypisać winy za rozkład ich pożycia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji winy na potrzeby własnych regulacji prawnych. Przyjmuje się zatem zgodnie, że ma tu zastosowanie ogólne rozumienie winy z prawa cywilnego. Wedle niego zaś na winę składają się dwa elementy – obiektywny w postaci naruszenia określonej normy postępowania i subiektywny – określający stosunek psychiczny osoby do własnego zachowania się lub do zaniechania. Dla przypisania winy oba te elementy składowe muszą występować łącznie, brak któregoś powoduje, że o winie nie może być mowy.

 

(źródło: Kodeks rodzinny i Opiekuńczy, Komentarz do kodeksu, program prawniczy Lex, orzecznictwo w tym Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. I ACa 569/10, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r. I CKN 306/97).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aleja Kasztanowa 3 A lok. 001 - 002

53 -125 Wrocław

Phone: +48 698 684 190

Fax: +48 71 736 63 66